• بازدید جناب آقای دکتر میرزائی از مراکز سلامت بندرعباس
  بازدید جناب آقای دکتر میرزائی از مراکز سلامت بندرعباس

 • تغییر سبک زندگی از علل بروز بیماریهای غیر واگیر است
  تغییر سبک زندگی از علل بروز بیماریهای غیر واگیر است

 • مرحله دوم طرح ملی وارنیش فلوراید ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در بندرعباس آغاز شد.
  مرحله دوم طرح ملی وارنیش فلوراید ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در بندرعباس آغاز شد.

 • برگذاری آزمون کارشناسان مراقب سلامت
  برگذاری آزمون 63 نفر کارشناسان مراقب سلامت با عنوانهای ماما و بهداشت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس

 • بازدید وزیر محترم بهداشت از مرکز بهداشتی درمانی پیامبر اعظم (ص )
  بازدید وزیر محترم بهداشت از مرکز بهداشتی درمانی پیامبر اعظم (ص )

 • راه اندازی مرکز سلامت جامعه پیامبر اعظم (ص)
  راه اندازی مرکز سلامت جامعه پیامبر اعظم (ص)

سامانه ها
لینک های مفید
 
خدمات الکترونیک

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved