• برگذاری آزمون ازمون جهت مراقبین سلامت
  برگذاری آزمون ازمون جهت مراقبین سلامت

 • بازدید وزیر محترم بهداشت از مرکز بهداشتی درمانی پیامبر اعظم (ص )
  بازدید وزیر محترم بهداشت از مرکز بهداشتی درمانی پیامبر اعظم (ص )

 • برگذاری آزمون کارشناسان مراقب سلامت
  برگذاری آزمون 63 نفر کارشناسان مراقب سلامت با عنوانهای ماما و بهداشت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس

 • راه اندازی مرکز سلامت جامعه پیامبر اعظم (ص)
  راه اندازی مرکز سلامت جامعه پیامبر اعظم (ص)

سامانه ها
لینک های مفید
 
خدمات الکترونیک

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved