• سرشماری سلامت در شهر بندرعباس
    شروع سرشماری سلامت در شهر بندرعباس از تاریخ 25 مهرماه لغایت 25 آبان ناه 1394

  • راه اندازی مرکز سلامت جامعه پیامبر اعظم (ص)
    راه اندازی مرکز سلامت جامعه پیامبر اعظم (ص)

  • سرشماری سلامت در شهر بندرعباس
    سرشماری سلامت در شهر بندرعباس

سامانه ها
لینک های مفید
 
خدمات الکترونیک

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved